Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je:
Leon Heinrich
Nautstrasse 133c
85088 Vohburg

Děkujeme vám za váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

1. přístup k datům a hostingu

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Při každém přístupu na webovou stránku webový server automaticky ukládá pouze tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje přístup. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšení našich služeb. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky, které převažují nad našimi zájmy v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO. Veškeré přístupové údaje jsou vymazány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy stránek.

1.1 Hosting

Služby hostování a zobrazování webových stránek částečně poskytují naši poskytovatelé služeb v rámci zpracování údajů naším jménem. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětleno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechny údaje shromážděné v určených formulářích na těchto webových stránkách zpracovávány na jejich serverech. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

1.2 Síť pro doručování obsahu

Za účelem zkrácení doby načítání používáme u některých nabídek takzvanou síť pro doručování obsahu ("CDN"). V rámci této služby je obsah, např. velké mediální soubory, doručován prostřednictvím regionálně distribuovaných serverů externích poskytovatelů služeb CDN. Přístupové údaje se proto zpracovávají na serverech poskytovatelů služeb. Naši poskytovatelé služeb pro nás pracují v rámci zpracování objednávek. Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. zpracování údajů za účelem zpracování smlouvy a kontaktování nás

2.1 Zpracování údajů pro plnění smlouvy

Pro účely zpracování smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b DSGVO shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je poskytnete dobrovolně v rámci své objednávky. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování smlouvy a bez jejich uvedení nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o jejich předávání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek, plateb a přepravy, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů. Po dokončení zpracování smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DSGVO vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO nebo si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

 Systém správy zboží

Pro zpracování objednávek a smluv používáme systémy správy zboží externích poskytovatelů služeb. Naši poskytovatelé služeb pro nás pracují v rámci zpracování objednávek. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. 

2.2 Účet zákazníka

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete při založení zákaznického účtu. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech potřebujeme údaje k otevření účtu zákazníka a bez jejich uvedení nelze otevření účtu dokončit. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Vámi poskytnuté údaje používáme ke zpracování smlouvy a vyřizování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo prostřednictvím funkce, která je k tomuto účelu k dispozici v zákaznickém účtu. Po vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo si vyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

2.3 Kontaktování

V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme osobní údaje pro zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO, pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, nástroje živého chatu nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vašeho dotazu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO nebo si vyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

3. zpracování údajů pro účely manipulace se zásilkami

Za účelem splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému doručením, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží.

4. zpracování údajů pro zpracování plateb

Při zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatelé technických služeb, úvěrové instituce, poskytovatelé platebních služeb.

4.1 Zpracování dat pro zpracování transakcí

V závislosti na zvoleném způsobu platby předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávek, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo zvolenému poskytovateli platebních služeb, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby sami, např. na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace do procesu objednávky. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

4.2 Zpracování údajů za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů.

V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé objednávek za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. fakturace, zpracování sporných plateb, podpora účetnictví). Podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na ochraně před podvody nebo na efektivní správě plateb, které v rámci vyváženosti zájmů převažují nad našimi zájmy.

5. reklama prostřednictvím e-mailu

5.1 E-mailový zpravodaj s registrací

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje potřebné k tomuto účelu nebo vámi zvlášť poskytnuté k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Odhlášení odběru newsletteru je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou kontaktní možnost, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru. Po odhlášení z odběru vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO nebo si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

5.2 Odesílání zpravodaje

Newsletter mohou zasílat také naši poskytovatelé služeb v rámci zpracování v našem zastoupení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v USA a Indii. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. 

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, u nichž Evropská komise rozhodnutím určila, že existuje odpovídající úroveň ochrany údajů: Kanada

6. soubory cookie a další technologie

 Obecné informace

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a aby bylo možné používat určité funkce, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie).
Používáme takové technologie, které jsou nezbytně nutné pro používání určitých funkcí našich webových stránek (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). V rámci vyváženosti zájmů slouží převažujícímu oprávněnému zájmu na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč najdete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

7. možnosti kontaktu a vaše práva

7.1 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • V souladu s čl. 15 DSGVO máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, a to v rozsahu uvedeném v tomto článku;
 • V souladu s čl. 16 DSGVO máte právo požadovat neprodleně opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
 • V souladu s čl. 17 DSGVO máte právo požádat o vymazání námi uložených osobních údajů, pokud není další zpracování vašich osobních údajů zakázáno.
  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • splnění zákonné povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu, nebo
  • je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
  • zpochybňujete správnost údajů;
  • zpracování je protiprávní, ale vy vznesete námitku proti výmazu;
  • údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo
  • jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO;
 • v souladu s čl. 20 DSGVO právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo právo požádat o jejich předání jinému správci;
 • V souladu s článkem 77 DSGVO máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Za tímto účelem se zpravidla můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na ústředí naší společnosti.

Právo na námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci vyvažování zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva vznést námitku nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

To neplatí, pokud se jedná o zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje pak nebudeme za tímto účelem dále zpracovávat.

7.2 Možnosti kontaktu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informace, opravy, omezení nebo vymazání údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, obraťte se na nás přímo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v naší tiráži.


Zásady ochrany osobních údajů vytvořené pomocí Důvěryhodné obchody Právní copywriter ve spolupráci s FÖHLISCH Advokátní kancelář.

cs_CZCzech