Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Den ansvarlige for databehandlingen er:
Leon Heinrich
Nautstrasse 133c
85088 Vohburg

Tak for din interesse for vores online shop. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtig for os. Nedenfor informerer vi dig i detaljer om, hvordan vi håndterer dine data.

1. adgang til data og hosting

Du kan besøge vores websteder uden at give nogen personlige oplysninger. Hver gang du går ind på et websted, gemmer webserveren kun automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. indeholder navnet på den ønskede fil, din IP-adresse, dato og klokkeslæt for adgangen, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer adgangen. Disse adgangsdata evalueres udelukkende med henblik på at sikre en problemfri drift af webstedet og forbedre vores tjenester. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i en korrekt præsentation af vores tilbud, som vejer tungere end vores interesser i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, lit. f, i DSGVO. Alle adgangsdata slettes senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på webstedet.

1.1 Hosting

Tjenesterne til hosting og visning af webstedet leveres delvist af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Medmindre andet er forklaret i denne fortrolighedspolitik, behandles alle adgangsdata og alle data, der indsamles i bestemte formularer på dette websted, på deres servere. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

1.2 Content Delivery Network

For at opnå en kortere indlæsningstid bruger vi et såkaldt Content Delivery Network ("CDN") til nogle tilbud. Med denne tjeneste leveres indhold, f.eks. store mediefiler, via regionalt distribuerede servere hos eksterne CDN-tjenesteudbydere. Derfor behandles adgangsoplysningerne på tjenesteudbydernes servere. Vores tjenesteudbydere arbejder for os inden for rammerne af ordrebehandling. Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i lande uden for EU og EØS. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for disse lande. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

2. databehandling til kontraktbehandling og til at kontakte os

2.1 Databehandling med henblik på kontraktudførelse

Med henblik på kontraktbehandling i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra b, i DSGVO indsamler vi personoplysninger, hvis du frivilligt giver os disse oplysninger som en del af din bestilling. Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde har absolut brug for oplysningerne for at kunne behandle kontrakten, og vi kan ikke sende ordren uden deres angivelse. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer.

Yderligere oplysninger om behandlingen af dine data, især om overførsel til vores tjenesteudbydere med henblik på ordre-, betalings- og forsendelsesbehandling, kan findes i de følgende afsnit af denne fortrolighedspolitik. Efter afslutningen af behandlingen af kontrakten vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter udløbet af de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsperioder i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra c, i DSGVO, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

 Varestyringssystem

Vi bruger eksterne tjenesteyderes varestyringssystemer til ordre- og kontraktbehandling. Vores tjenesteudbydere arbejder for os inden for rammerne af ordrebehandling. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i USA. Der findes ingen afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed for USA. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. 

2.2 Kundekonto

Vi indsamler personoplysninger, hvis du frivilligt giver os disse oplysninger, når du åbner en kundekonto. Obligatoriske felter er markeret som sådan, fordi vi i disse tilfælde har brug for oplysningerne for at åbne kundekontoen, og du kan ikke afslutte kontoåbningen uden at angive dem. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer. Vi bruger de oplysninger, du giver os, til at behandle kontrakten og behandle dine henvendelser i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b, i DSGVO. Du kan til enhver tid slette din kundekonto ved at sende en meddelelse til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller via en funktion, der er beregnet til dette formål i kundekontoen. Efter sletning af din kundekonto slettes dine data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO, eller vi forbeholder os retten til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

2.3 Kontaktoptagelse

I forbindelse med kundekommunikation indsamler vi personoplysninger til behandling af dine henvendelser i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b DSGVO, hvis du frivilligt giver os disse oplysninger, når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular, live chat-værktøj eller e-mail). Obligatoriske felter er markeret som sådan, fordi vi i disse tilfælde har absolut brug for oplysningerne for at kunne behandle din kontakt. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer. Når din forespørgsel er blevet behandlet fuldt ud, slettes dine data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, første sætning, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

3. behandling af oplysninger med henblik på håndtering af forsendelser

For at kunne opfylde kontrakten i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b DSGVO videregiver vi dine data til den fragtudbyder, der har fået til opgave at levere, i det omfang det er nødvendigt for leveringen af de bestilte varer.

4. databehandling med henblik på betalingsbehandling

Vi samarbejder med disse partnere for at behandle betalinger i vores online shop: tekniske tjenesteudbydere, kreditinstitutter, betalingstjenesteudbydere.

4.1 Databehandling til transaktionsbehandling

Afhængigt af den valgte betalingsmetode videregiver vi de data, der er nødvendige for at behandle betalingstransaktionen, til vores tekniske tjenesteudbydere, som arbejder for os inden for rammerne af ordrebehandlingen, eller til de kreditinstitutter, som vi har fået overdraget, eller til den valgte betalingstjenesteudbyder, i det omfang det er nødvendigt for at behandle betalingen. Dette tjener til opfyldelse af kontrakten i henhold til art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b, i DSGVO. I nogle tilfælde indsamler udbyderne af betalingstjenester selv de data, der er nødvendige for at behandle betalingen, f.eks. på deres eget websted eller via en teknisk integration i bestillingsprocessen. I denne henseende gælder den respektive udbyder af betalingstjenesternes fortrolighedspolitik.
Hvis du har spørgsmål om vores betalingsbehandlingspartnere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

4.2 Databehandling med henblik på forebyggelse af svig og optimering af vores betalingsprocesser

Om nødvendigt giver vi vores tjenesteudbydere yderligere data, som de bruger sammen med de data, der er nødvendige for behandlingen af betalingen, som vores ordrebehandler med henblik på forebyggelse af svig og optimering af vores betalingsprocesser (f.eks. fakturering, behandling af anfægtede betalinger, regnskabsstøtte). I henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i DSGVO tjener dette til at beskytte vores legitime interesser i vores beskyttelse mod svig eller i effektiv betalingsforvaltning, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en interesseafvejning.

5. reklame via e-mail

5.1 E-mail nyhedsbrev med tilmelding

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi de data, der er nødvendige til dette formål eller som du har givet os særskilt, til regelmæssigt at sende dig vores nyhedsbrev pr. e-mail på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra a, i DSGVO. Det er til enhver tid muligt at afmelde sig fra nyhedsbrevet ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet nedenfor, eller via et link, der er angivet til dette formål i nyhedsbrevet. Efter afmelding sletter vi din e-mailadresse fra listen over modtagere, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, p. 1, litra a, i DSGVO, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt ved lov, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

5.2 Afsendelse af nyhedsbreve

Nyhedsbrevet kan også blive sendt af vores tjenesteudbydere som en del af behandlingen på vores vegne. Hvis du har spørgsmål om vores tjenesteudbydere og grundlaget for vores samarbejde med dem, bedes du bruge kontaktmuligheden, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i USA og Indien. Europa-Kommissionen har ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed for disse lande. Vores samarbejde med dem er baseret på Europa-Kommissionens standardklausuler om databeskyttelse. 

Vores tjenesteudbydere er placeret og/eller bruger servere i følgende lande, for hvilke Europa-Kommissionen ved en beslutning har fastslået, at der findes et passende databeskyttelsesniveau: Canada

6. cookies og andre teknologier

 Generelle oplysninger

For at gøre besøget på vores websted attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi teknologier, herunder såkaldte cookies, på forskellige sider. Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes på din terminal. Nogle af de cookies, som vi bruger, slettes ved slutningen af browsersessionen, dvs. når du lukker din browser (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser næste gang, du besøger os (vedvarende cookies).
Vi bruger sådanne teknologier, som er absolut nødvendige for at kunne bruge visse funktioner på vores websted (f.eks. indkøbsvognsfunktion). Disse teknologier indsamler og behandler IP-adresse, besøgstidspunkt, oplysninger om enhed og browser samt oplysninger om din brug af vores websted (f.eks. oplysninger om indholdet af indkøbskurven). Inden for rammerne af en interesseafvejning tjener dette overordnede legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, i DSGVO.

Du kan finde cookie-indstillingerne for din browser under følgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

7. kontaktmuligheder og dine rettigheder

7.1 Dine rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder:

 • I henhold til artikel 15 i DSGVO har du ret til at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, som vi behandler, i det omfang, der er angivet i denne bestemmelse;
 • I henhold til artikel 16 i DSGVO har du ret til at anmode om at få rettet ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi har gemt hos os, uden forsinkelse;
 • I henhold til artikel 17 i DSGVO har du ret til at anmode om at få slettet dine personlige data, som vi har gemt hos os, medmindre viderebehandling af dine personlige data er forbudt.
  • at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
  • for at opfylde en retlig forpligtelse;
  • af hensyn til almene interesser, eller
  • er nødvendig for at gøre gældende, udøve eller forsvare retlige krav;
 • i overensstemmelse med artikel 18 i DSGVO retten til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for så vidt som
  • du bestrider oplysningernes nøjagtighed;
  • behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod, at den slettes;
  • vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, eller
  • du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i DSGVO;
 • i overensstemmelse med artikel 20 i DSGVO retten til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format eller til at anmode om at få dem overført til en anden dataansvarlig;
 • I henhold til artikel 77 i DSGVO har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller vores hovedsæde til dette formål.

Ret til at gøre indsigelse

I det omfang vi behandler personoplysninger som forklaret ovenfor for at beskytte vores legitime interesser, som er fremherskende i forbindelse med en interesseafvejning, kan du gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen foretages med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen foretages til andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation.

Når du har udøvet din ret til at gøre indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen sker med henblik på fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Dette gælder ikke, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring. Så vil vi ikke behandle dine personoplysninger yderligere til dette formål.

7.2 Kontaktmuligheder

Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine personlige data, for information, rettelse, begrænsning eller sletning af data samt tilbagekaldelse af givet samtykke eller indsigelse mod en specifik brug af data, bedes du kontakte os direkte via kontaktoplysningerne i vores impressum.


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger oprettet med Trusted Shops Juridisk tekstforfatter i samarbejde med FÖHLISCH Advokater.

da_DKDanish