Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι:
Leon Heinrich
Nautstraße 133c
85088 Vohburg

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η προστασία του απορρήτου σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακάτω σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

1. πρόσβαση σε δεδομένα και φιλοξενία

Μπορείτε να επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτόματα μόνο ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο περιέχει, για παράδειγμα, το όνομα του αρχείου που ζητήθηκε, τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν και τον αιτούντα πάροχο (δεδομένα πρόσβασης) και τεκμηριώνει την πρόσβαση. Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αξιολογούνται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ιστότοπου και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την ορθή παρουσίαση της προσφοράς μας, τα οποία υπερισχύουν των συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) DSGVO. Όλα τα δεδομένα πρόσβασης διαγράφονται το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψής σας στον ιστότοπο.

1.1 Φιλοξενία

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας και προβολής του ιστότοπου παρέχονται εν μέρει από τους παρόχους υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας. Εκτός εάν εξηγείται διαφορετικά στην παρούσα πολιτική απορρήτου, όλα τα δεδομένα πρόσβασης και όλα τα δεδομένα που συλλέγονται σε καθορισμένες φόρμες σε αυτόν τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές τους. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών μας και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

1.2 Δίκτυο παράδοσης περιεχομένου

Με σκοπό τη μείωση του χρόνου φόρτωσης, χρησιμοποιούμε το λεγόμενο Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου ("CDN") για ορισμένες προσφορές. Με την υπηρεσία αυτή, το περιεχόμενο, π.χ. μεγάλα αρχεία πολυμέσων, παραδίδεται μέσω περιφερειακά κατανεμημένων διακομιστών εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών CDN. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα πρόσβασης υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές των παρόχων υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας εργάζονται για εμάς στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας βρίσκονται ή/και χρησιμοποιούν διακομιστές σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χώρες αυτές. Η συνεργασία μας μαζί τους βασίζεται στις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών μας και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

2. επεξεργασία δεδομένων για την επεξεργασία συμβάσεων και για την επικοινωνία μαζί μας

2.1 Επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. b DSGVO, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν μας τα παρέχετε οικειοθελώς στο πλαίσιο της παραγγελίας σας. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται ως τέτοια, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τα δεδομένα για να επεξεργαστούμε τη σύμβαση και δεν μπορούμε να στείλουμε την παραγγελία χωρίς την εξειδίκευσή τους. Ποια δεδομένα συλλέγονται, μπορείτε να δείτε από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως σχετικά με τη διαβίβαση στους παρόχους υπηρεσιών μας για τους σκοπούς της επεξεργασίας παραγγελιών, πληρωμών και αποστολής, μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενότητες της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της σύμβασης, τα δεδομένα σας θα περιοριστούν για περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγραφούν μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης βάσει του φορολογικού και εμπορικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο γ) DSGVO, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) DSGVO ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

 Σύστημα διαχείρισης εμπορευμάτων

Χρησιμοποιούμε συστήματα διαχείρισης εμπορευμάτων εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών για την επεξεργασία παραγγελιών και συμβάσεων. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας εργάζονται για εμάς στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών μας και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας βρίσκονται ή/και χρησιμοποιούν διακομιστές στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας μαζί τους βασίζεται στις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2.2 Λογαριασμός πελάτη

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα εάν μας τα παρέχετε οικειοθελώς κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται ως τέτοια, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να ανοίξουμε τον λογαριασμό πελάτη και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε το άνοιγμα του λογαριασμού χωρίς την παροχή τους. Ποια δεδομένα συλλέγονται, μπορείτε να δείτε από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε για την επεξεργασία της σύμβασης και τη διεκπεραίωση των ερωτημάτων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. β DSGVO. Η διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει είτε στέλνοντας μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων είτε μέσω μιας λειτουργίας που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο λογαριασμό πελάτη. Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. α DSGVO ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, το οποίο επιτρέπεται από το νόμο και για το οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

2.3 Επικοινωνία

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους πελάτες, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη διεκπεραίωση των ερωτημάτων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β DSGVO, εάν μας παρέχετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, εργαλείου ζωντανής συνομιλίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται ως τέτοια, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τα δεδομένα για να επεξεργαστούμε την επικοινωνία σας. Ποια δεδομένα συλλέγονται, μπορείτε να δείτε από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Μετά την πλήρη επεξεργασία του ερωτήματός σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α DSGVO ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, το οποίο επιτρέπεται από το νόμο και για το οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

3. επεξεργασία δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση αποστολών

Για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 1 στοιχείο β DSGVO, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής που έχει αναλάβει την παράδοση, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών.

4. επεξεργασία δεδομένων για την επεξεργασία πληρωμών

Συνεργαζόμαστε με αυτούς τους συνεργάτες για την επεξεργασία των πληρωμών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα: πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, πιστωτικά ιδρύματα, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

4.1 Επεξεργασία δεδομένων για την επεξεργασία συναλλαγών

Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, διαβιβάζουμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της συναλλαγής πληρωμής στους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών μας, οι οποίοι εργάζονται για εμάς στο πλαίσιο της επεξεργασίας των παραγγελιών, ή στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αναλάβει ή στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της πληρωμής. Αυτό εξυπηρετεί την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β) DSGVO. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν οι ίδιοι τα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής, π.χ. στον δικό τους ιστότοπο ή μέσω τεχνικής ενσωμάτωσης στη διαδικασία παραγγελίας. Από την άποψη αυτή, ισχύει η πολιτική απορρήτου του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους συνεργάτες μας για την επεξεργασία πληρωμών και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

4.2 Επεξεργασία δεδομένων για την πρόληψη της απάτης και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πληρωμών μας

Εάν είναι απαραίτητο, δίνουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας περαιτέρω δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούν μαζί με τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής ως επεξεργαστές των παραγγελιών μας με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πληρωμής μας (π.χ. τιμολόγηση, επεξεργασία αμφισβητούμενων πληρωμών, λογιστική υποστήριξη). Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ DSGVO, αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την προστασία από την απάτη ή την αποτελεσματική διαχείριση των πληρωμών, τα οποία υπερτερούν των συμφερόντων μας στο πλαίσιο της στάθμισης των συμφερόντων.

5. διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

5.1 Ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εγγραφή

Εάν εγγραφείτε για το ενημερωτικό μας δελτίο, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό ή τα οποία παρέχονται ξεχωριστά από εσάς για να σας αποστέλλουμε τακτικά το ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α) DSGVO. Η διαγραφή από το ενημερωτικό δελτίο είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει είτε στέλνοντας μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω είτε μέσω ενός συνδέσμου που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο ενημερωτικό δελτίο. Μετά τη διαγραφή, θα διαγράψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τον κατάλογο των παραληπτών, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α DSGVO ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

5.2 Αποστολή ενημερωτικών δελτίων

Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί επίσης να αποστέλλεται από τους παρόχους υπηρεσιών μας ως μέρος της επεξεργασίας για λογαριασμό μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών μας και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας βρίσκονται ή/και χρησιμοποιούν διακομιστές στις ΗΠΑ και την Ινδία. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χώρες αυτές. Η συνεργασία μας μαζί τους βασίζεται στις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας βρίσκονται ή/και χρησιμοποιούν διακομιστές στις ακόλουθες χώρες, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει με απόφασή της επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων: Καναδάς

6. cookies και άλλες τεχνολογίες

 Γενικές πληροφορίες

Προκειμένου να καταστήσουμε την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που περιλαμβάνουν τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται αυτόματα στην τερματική σας συσκευή. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στην τελική σας συσκευή και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθείτε (μόνιμα cookies).
Χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπού μας (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών). Αυτές οι τεχνολογίες συλλέγουν και επεξεργάζονται τη διεύθυνση IP, τον χρόνο επίσκεψης, τις πληροφορίες για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών). Στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, αυτό εξυπηρετεί υπέρτερα έννομα συμφέροντα για τη βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ) DSGVO.

Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις των cookies για το πρόγραμμα περιήγησής σας στους ακόλουθους συνδέσμους: Microsoft Edge™ / Σαφάρι™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

7. επιλογές επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας

7.1 Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στο βαθμό που ορίζεται σε αυτό,
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει χωρίς καθυστέρηση,
 • Σύμφωνα με το άρθρο 17 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύουμε, εκτός εάν απαγορεύεται η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • να ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης,
  • για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης,
  • για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή
  • είναι αναγκαία για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 • Σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο βαθμό που
  • η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς,
  • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή της,
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή
  • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO,
 • σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO, το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • Σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Κατά κανόνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή με την έδρα της εταιρείας μας για το σκοπό αυτό.

Δικαίωμα ένστασης

Εφόσον επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως εξηγείται παραπάνω για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία υπερισχύουν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή με ισχύ για το μέλλον. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, έχετε δικαίωμα αντίρρησης μόνο για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μετά την άσκηση του δικαιώματός σας να αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή εάν η επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Τότε δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό.

7.2 Επιλογές επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, για πληροφορίες, διόρθωση, περιορισμό ή διαγραφή δεδομένων, καθώς και ανάκληση της συγκατάθεσης που δόθηκε ή αντίρρηση για συγκεκριμένη χρήση δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο αποτύπωμά μας.


Πολιτική απορρήτου που δημιουργήθηκε με το Αξιόπιστα καταστήματα Συγγραφέας νομικών κειμένων σε συνεργασία με FÖHLISCH Δικηγόροι.

elGreek