Integritetspolicy

Integritetspolicy

Den person som ansvarar för databehandlingen är:
Leon Heinrich
Nautstrasse 133c
85088 Vohburg

Tack för ditt intresse för vår webbutik. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. tillgång till data och värdskap

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du går in på en webbplats sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för åtkomsten, mängden överförda data och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) samt dokumenterar åtkomsten. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas endast för att säkerställa att webbplatsen fungerar utan problem och för att förbättra våra tjänster. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. f i DSGVO. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter det att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

1.1 Hosting

Tjänsterna för hosting och visning av webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy behandlas alla åtkomstuppgifter och alla uppgifter som samlas in i avsedda formulär på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

1.2 Nätverk för innehållsleverans

För att korta laddningstiden använder vi ett så kallat Content Delivery Network ("CDN") för vissa erbjudanden. Med denna tjänst levereras innehåll, t.ex. stora mediefiler, via regionalt distribuerade servrar hos externa CDN-tjänsteleverantörer. Därför behandlas åtkomstuppgifter på tjänsteleverantörernas servrar. Våra tjänsteleverantörer arbetar för oss inom ramen för orderhantering. Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om tillräcklighet för dessa länder. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

2. Databehandling för avtalsbehandling och för att kontakta oss.

2.1 Behandling av uppgifter för genomförande av avtal

För avtalsbehandling i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. b DSGVO samlar vi in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att kunna behandla avtalet och vi kan inte skicka beställningen utan att uppgifterna anges. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär.

Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, i synnerhet om överföringen till våra tjänsteleverantörer för order-, betalnings- och leveranshantering, finns i följande avsnitt i denna sekretesspolicy. Efter avslutad behandling av avtalet kommer dina uppgifter att begränsas för fortsatt behandling och raderas efter utgången av de skattemässiga och handelsrättsliga lagringstiderna i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. c i DSGVO, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

 System för hantering av varor

Vi använder externa tjänsteleverantörers varuhanteringssystem för order- och avtalsbehandling. Våra tjänsteleverantörer arbetar för oss inom ramen för orderhantering. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i USA. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

2.2 Kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att öppna kundkontot och du kan inte slutföra öppnandet av kontot utan att tillhandahålla dem. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du lämnar för att behandla avtalet och dina förfrågningar i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot. När ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att raderas om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

2.3 Kontakt

I samband med kundkommunikation samlar vi in personuppgifter för att behandla dina förfrågningar i enlighet med artikel 6.1 mening 1 b DSGVO om du frivilligt lämnar dessa uppgifter till oss när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformuläret, livechatt-verktyget eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att behandla din kontakt. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. När din förfrågan har behandlats fullständigt raderas dina uppgifter om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

3. Behandling av uppgifter för hantering av försändelser.

För att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b DSGVO lämnar vi dina uppgifter till den leverantör av frakttjänster som har fått i uppdrag att leverera, i den mån det är nödvändigt för att leverera de beställda varorna.

4. databehandling för betalningshantering

Vi samarbetar med följande partner för att hantera betalningar i vår webbutik: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betaltjänstleverantörer.

4.1 Databehandling för transaktionsbehandling

Beroende på vilken betalningsmetod som valts lämnar vi vidare de uppgifter som krävs för att behandla betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer, som arbetar för oss som en del av orderbehandlingen, eller till de kreditinstitut som vi anlitat eller till den valda betaltjänstleverantören, i den mån det är nödvändigt för att behandla betalningen. Detta tjänar till att uppfylla avtalet enligt artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna själva in de uppgifter som krävs för att behandla betalningen, t.ex. på sin egen webbplats eller via en teknisk integration i beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör.
Om du har några frågor om våra samarbetspartners för betalningshantering och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

4.2 Databehandling för att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser.

Vid behov ger vi våra tjänsteleverantörer ytterligare uppgifter som de använder tillsammans med de uppgifter som krävs för att behandla betalningen som våra orderbehandlare för att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, behandling av ifrågasatta betalningar, bokföringsstöd). I enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. f i DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i vårt skydd mot bedrägerier eller i effektiv betalningshantering, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.

5. reklam via e-post

5.1 Nyhetsbrev via e-post vid registrering

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta ändamål eller som du har lämnat separat för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. När du har avregistrerat dig raderar vi din e-postadress från listan över mottagare, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter används vidare i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

5.2 Utskick av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i USA och Indien. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för dessa länder. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i följande länder för vilka Europeiska kommissionen genom beslut har fastställt att det finns en adekvat nivå av dataskydd: Kanada

6. cookies och annan teknik

 Allmän information

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi tekniker, inklusive så kallade cookies, på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på din terminal. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (permanenta cookies).
Vi använder sådan teknik som är absolut nödvändig för att kunna använda vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. shoppingvagnsfunktionen). Dessa tekniker samlar in och behandlar IP-adressen, tiden för besöket, information om enheten och webbläsaren samt information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en intresseavvägning tjänar detta överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f DSGVO.

Du hittar inställningar för cookies i din webbläsare på följande länkar: Microsoft Edge™ / Safari™ / Krom™ / Firefox™ / Opera™

7. kontaktalternativ och dina rättigheter

7.1 Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • I enlighet med artikel 15 i DSGVO har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den omfattning som anges där;
 • I enlighet med artikel 16 i DSGVO har du rätt att utan dröjsmål begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss;
 • I enlighet med artikel 17 i DSGVO har du rätt att begära att dina personuppgifter som vi har lagrat ska raderas, såvida det inte är förbjudet att fortsätta behandla dina personuppgifter.
  • att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
  • för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
  • av hänsyn till allmänintresset, eller
  • är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • Enligt artikel 18 i DSGVO har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall
  • du bestrider uppgifternas riktighet;
  • Behandlingen är olaglig men du motsätter dig att den raderas;
  • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSGVO;
 • i enlighet med artikel 20 i DSGVO, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • I enlighet med artikel 77 i DSGVO har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor för detta ändamål.

Rätt till invändningar

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen, som är viktigare i samband med en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du när som helst utöva denna rättighet på det sätt som beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter vidare i detta syfte.

7.2 Kontaktalternativ

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, om du vill ha information, korrigering, begränsning eller radering av uppgifter eller om du vill återkalla ett lämnat samtycke eller invända mot en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna i vår impressum.


Integritetspolicy som skapats med hjälp av Förtroendevalda butiker Juridisk copywriter i samarbete med FÖHLISCH Advokater.

sv_SESwedish